Hier vind je een omschrijving en de contactgegevens van alle

burgercoöperaties

Overal in Vlaanderen verenigen mensen zich om zelf iets te doen aan de klimaatverandering en in te zetten op lokale, duurzame en eerlijke energie in burgerhanden. Burgerenergie dus. Deze burgercoöperaties werken volgens de internationale coöperatieve principes en zijn lid van de koepelvereniging REScoop Vlaanderen. Ze staan ook, samen met hun hun projecten en dienstverlening, op de overzichtskaart.

Naar de kaart

Ampère timmert mee aan de weg om een klimaatcrisis te vermijden. We staan in voor het promoten en/of realiseren van lokale energieproductie via windturbines en zonnepanelen die de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlagen.

Burgemeester Lemmensstraat 42
9220 Moerzeke (Hamme)

info@amperecv.be https://www.amperecv.be/
Beauvent

Beauvent onderzoekt en realiseert projecten in wind, zon, WKK, warmtenetten en energie-efficiëntie. Hierbij passen we al 20 jaar de coöperatieve principes succesvol toe en betrekken we zo veel mogelijk coöperanten.

IJzerdijk 47
8600 Diksmuide

info@beauvent.be https://www.beauvent.be

Bronsgroen werd in 2021 in Bilzen opgericht als coöperatie met sociaal oogmerk. We willen hernieuwbare energieprojecten realiseren in en rond Limburg. Met de opbrengsten uit deze projecten willen we, naast een bescheiden dividend voor onze coöperanten, werken aan het bestrijden van energiearmoede in Limburg.

Theresiastraat 29
3500 Hasselt

info@bronsgroen.be https://www.bronsgroen.be

Campina Energie is een Kempense coöperatie opgericht in maart 2015. We brengen mensen samen om te investeren in de productie van hernieuwbare energie. Met de projectopbrengst keren we een dividend uit aan de coöperanten, ondersteunen we hen om energie te besparen, investeren we in nieuwe projecten en spelen we in op maatschappelijke noden.

Dageraadstraat 16
2300 Turnhout

info@campinaenergie.be https://www.campinaenergie.be

CoopStroom is een Brugse coöperatie met de hernieuwbare energietransitie als missie. Het bedrijf financiert, installeert en onderhoudt zonnepanelen voor organisaties, lokale besturen en bedrijven. Ook baat CoopStroom een vloot van elektrische deelwagens uit in West-Vlaanderen, zo veel mogelijk opgeladen met stroom van eigen zonnepanelen.

Rapaertstraat 18
8310 Brugge

info@coopstroom.be https://www.coopstroom.be

CORE is een coöperatie van ingenieurs(studenten) en professionele partners. We ontwikkelen projecten rond rationeel energiegebruik en ondersteunen ze tot aan hun realisatie. CORE voert projecten uit in vier domeinen: circulaire economie, blauwe warmte, energiestudies en educatieve pakketten

Zwartzustersstraat 2/5006
3000 Leuven

info@thinkcore.be https://www.thinkcore.be

Opgericht in Aalst in 2016, is burgercoöperatie Denderstroom vandaag actief in de wijde omgeving van de Denderstreek. Een groep enthousiaste vrijwilligers ontwikkelt projecten in hernieuwbare energie die voor 100 % gefinancierd worden door mensen uit de streek.

Druifkracht cvso is actief sinds eind 2019 en werkt in de Druivenstreek. Met het kapitaal van de coöperanten wordt geïnvesteerd in grote zonnepaneelinstallaties, die Druifkracht alleen of samen met andere burgercoöperaties realiseert.

P.I. Taymansstraat 46
3090 Overijse

welkom@druifkracht.be https://www.druifkracht.be

In Oost-Brabant nemen burgers energie in eigen handen met Energiecoöperatie Oost-Brabant (ECoOB). Met onze zonnepanelen maken we van energie een streekproduct. Zo realiseren we winst voor het klimaat, winst voor onze klant, winst voor onze coöperanten en winst voor de lokale gemeenschap.

Roeselveld 1
3020 Herent

info@ecoob.be https://www.ecoob.be/

Sinds 1991 verenigt Ecopower burgers om samen te investeren in hernieuwbare energie. Alle coöperanten zijn samen eigenaar van de groene burgerstroom die ze ook thuis kunnen verbruiken. Verder gaat Ecopower voor duurzame warmte: we maken duurzame pellets en briketten en investeren in warmtenetten.

Posthoflei 3 bus 3
2600 Berchem

info@ecopower.be https://www.ecopower.be

Energent, opgericht in 2013, is actief in de hele Gentse regio. We vereningen burgers in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, via rechtstreekse participatie. Energent situeert zijn activiteiten rond drie pijlers: investeren in hernieuwbare energieprojecten, energiediensten aan burgers en innovatieprojecten.

Slachthuisstraat 30
9000 Gent

info@energent.be https://www.energent.be

EnergieID is jouw slimme hulp bij het meten en opvolgen van je energieverbruik. Het coöperatieve bedrijf met sociaal oogmerk biedt een gratis, veilig online platform om al je gegevens bij te houden. Voor wie een slim meettoestel heeft, kan het ook helemaal automatisch via verschillende integraties. Want meten is weten!

MegaWattPuur is een Wase REScoop die investeert in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen.

Tulpenstraat 39
9100 Sint-Niklaas

info@megawattpuur.be https://www.megawattpuur.be

Navitas Energie cv is een burgercoöperatie opgericht in 2020, actief in het Demerbekken(Hageland & Haspegouw). Samen werken we aan energietransitie onder het motto ‘Lokaal is ideaal’. We werken aan een breed gamma aan projecten: zonnepanelen, windturbines, warmtenetten en zelfs een heuse waterkrachtcentrale!

Noordlicht ontstond in december 2019 na het coachingtraject LICHT Noordrand. We zetten in op projecten die bijdragen aan de energietransitie: zonnepanelen op (openbare) gebouwen, maar ook wind, kleine waterkracht en deelmobiliteit. Via het coöperatieve model betrekt Noordlicht zo veel mogelijk mensen uit de regio: als vennoot, vrijwilliger, klant, leverancier, buur, gemeentebestuur, …

Leopold Nantierlaan 21
1933 Sterrebeek

info@noordlicht.be https://www.noordlicht.be

Pajopower is een REScoop die investeert in hernieuwbare energie en energiebesparing in regio Pajottenland & Zennevallei.

Paddenbroekstraat 12
1755 Gooik

info@pajopower.be https://www.pajopower.be

Partago biedt 100% 100% elektrische deelauto’s aan op heel wat plekken in Vlaanderen. Twee keer 100%, want al onze auto’s, busjes en bestelwagens rijden volledig elektrisch op energie van hier. Goed voor het klimaat! Een eenvoudig alternatief voor een eigen tweede auto. Ook in jouw buurt? Check op onze website.

Vlasgaardstraat 52
9000 Gent

info@partago.be https://www.partago.be

REScoop Vlaanderen is de koepelorganisatie voor burgercoöperaties voor hernieuwbare energie die werken volgens de ICA-principes. REScoop Vlaanderen zet in op kennisdeling, samenwerking en beleid en is dé partner voor overheden die werk willen maken van duurzame energie met maatschappelijke meerwaarde. Met burgerenergie.be brengt REScoop Vlaanderen coöperatieve energie onder de aandacht van het brede publiek.

Posthoflei 3 bus 3
2600 Berchem

info@rescoopv.be https://www.rescoopv.be/

Klimaan cvso is de burgercoöperatie die in 2019 ontstond uit de gelijknamige Mechelse burgerbeweging Klimaan, een levendig netwerk van ondernemende mensen en positieve initiatieven voor een duurzame toekomst. Klimaan is erkend als sociale onderneming en werkt in het Antwerpse Rivierenland en de grensgemeenten in Vlaams-Brabant.

Vaartdijk 9
1981 Hofstade (Zemst)

coop@klimaan.be https://coop.klimaan.be/
Stroomvloed logo

Stroomvloed werd opgericht in 2017 en is een erkende coöperatie vóór en dóór burgers uit Oost-Vlaanderen. We betrekken zo veel mogelijk burgers om een duurzame en klimaatneutrale samenleving uit te bouwen. We ontwikkelen projecten in hernieuwbare energie, zoals zon en wind, maar ook laadpalen en Warmte… volledig gefinancierd door burgers.

Roombaardstraat 18
9810 Nazareth

info@stroomvloed.be https://www.stroomvloed.be

Vlaskracht cv is een burgercoöperatie in de Leiestreek. We focussen op de ontwikkeling van duurzame energie. Samen werken voor de energietransitie en samen werken tegen energie-armoede.

Hangar K - Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

info@vlaskracht.be https://www.vlaskracht.be

Volterra is een REScoop uit het Meetjesland met als doel het produceren van hernieuwbare energie met sociale meerwaarde voor de streek.

Blekkersdijk 7
9988 Sint-Laureins

info@volterra.be https://www.volterra.be

Zonnewind is een energiecoöperatie actief in de Voorkempen waarin burgers samenkomen om te investeren in energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. We doen dit om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen en onze energieproductie in eigen handen te nemen.

Henri Rulstraat 8
2240 Zandhoven

info@zonnewind.org https://www.zonnewind.org

ZuidtrAnt CVBA-SO is opgestart in 2016. We maken werk van de energietransitie in en rond de rand van Antwerpen. De focus ligt, naast het verminderen van het energieverbruik bij particulieren, in scholen en bedrijven, op hernieuwbare energie. Daarbij worden bijvoorbeeld zonnedaken gecombineerd met elektrische deelwagens en -fietsen.

Mayerlei 130
2640 Mortsel

info@zuidtrant.be https://www.zuidtrant.be

ZuidtrAnt-W CV-SO werd in 2019 opgericht om met als focus warmtenetten en collectieve warmteprojecten. Wij bekijken o.a. de mogelijkheden om restwarmtestromen te recupereren voor verwarming in plaats van hiervoor fossiele energie te gebruiken. Het eerste project in 2020 werd gerealiseerd in Mortsel-Edegem via het consortium Warmte Verzilverd bv.

Onze filosofie

Steden en gemeenten,
onze natuurlijke partners!

Energiecoöperaties verenigen burgers om samen de energietransitie te versnellen. Zoals ook bepaald door de coöperatieve principes die we volgen, streven we waar mogelijk naar samenwerking. Onderling, via de koepelfederatie REScoop Vlaanderen, met andere organisaties en bedrijven die zich inzetten voor duurzame energie en het klimaat en zeker ook met lokale overheden.

Ben je zelf ambtenaar of bestuurder en wil je weten wat burgerenergie kan betekenen voor jouw stad of gemeente? Neem contact op met REScoop Vlaanderen of met een burgercoöperatie in jouw buurt. Samen bekijken we graag de mogelijkheden om jouw stad of gemeente te verduurzamen en daarbij zo veel mogelijk burgers te betrekken.