Onze windclaim

Meer windturbines in burgerhanden

De wind is van iedereen, maar burgers kunnen in Vlaanderen de wind maar heel beperkt oogsten. Daarom vestigden wij daar op 15 juni, Wereld Winddag, de aandacht op.

Zodat jij mede-eigenaar kunt worden van een windturbine en de lokaal geproduceerde hernieuwbare stroom thuis aan een stabiele en eerlijke prijs kunt verbruiken.

Zodat we met z’n allen de transitie naar hernieuwbare energie maken en tegelijk ervoor zorgen dat meer windturbines rechtstreeks in burgerhanden zijn.

voor meer lokale stroom aan een stabiele en eerlijke prijs

Ons verzoekschrift
aan het Vlaams Parlement

REScoop Vlaanderen (= de federatie van burgerenergie-coöperaties) vraagt samen met Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen aan het Vlaams parlement om een participatieplan op maat van de lokale gemeenschap te verplichten, met tot 50% rechtstreekse burgerparticipatie als voorwaarde voor een vergunningsaanvraag van elk windenergieproject op land.

Bij de overhandiging v.l.n.r. Benjamin Clarysse Bond Beter Leefmilieu, Vanya Verschoore Reset.Vlaanderen, Jan De Pauw REScoop Vlaanderen en Gwenny Devroe Voorzitter van de Commissie Leefmilieu en Energie van het Vlaams parlement.

Op 28 juni stond ons verzoekschrift op de agenda van de Commissie en er werd beslist dat er in oktober alvast 1 hoorzitting komt waarin we ons verzoekschrift zullen kunnen toelichten.

Lees ons verzoekschrift