#Burgerwind te land, ter zee en in de lucht

Inspirerende verhalen

Heel wat ambassadeurs gaan jou voor met de vraag voor burgerwind op land en zee. Lees hier hun verhaal en visie. Doe je mee?

03/06/2021

Wannes Cappelle

Ik hoop dat we genoeg hernieuwbare, duurzame energie kunnen opwekken die aan onze behoefte voldoet. Dat betekent echter dat we die behoefte onder controle moeten krijgen. Ik hoop dus dat de mensheid beseft dat de groenste energie de energie is die we niet verbruiken. Laten we zorgen dat we we onze energiehonger temperen en deze stillen met windenergie van onze eigen windturbines, ook van de burger. Zo wordt energie lokaal, en zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, die niet alleen mee verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, maar ook een bron zijn van politieke conflicten tussen landen. Kijk naar die windturbine, ’t zijn elegante reuzen. ‘k kan er uren naar kijken.

Wannes Cappelle is zanger, muzikant, acteur en liefhebber van windturbines.

18/05/2021

Bob D’Haeseleer

Wanneer energie uit de omgeving wordt gehaald lijkt het logisch dat diezelfde directe omgeving bepaalt onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. De energietransitie zal pas steun krijgen, als we ook die voordelen voor iedereen toegankelijk en tastbaar kunnen maken. Als Vlaanderen een land van middenstanders en KMO’s is, en we hier allemaal de voordelen van inzien, dan wordt het dringend tijd dat ook een “energiemiddenstand” ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Ik droom daarbij van een zekere vereenvoudiging. Brood bij de bakker, vlees bij de slager, groenten uit de tuin, energie uit de windmolen en zonder veel rompslomp weten dat wat ik voor dit alles betaal het beste is voor mij en de mensen rondom mij.

Bob D’Haeseleer is schepen met klimaatambitie in Eeklo, de windhoofdstad van Vlaanderen.

03/06/2021

Sara Tachelet

De wind waait voor iedereen. Wind is een ‘common good’ en daarom moeten we samen deze energie beheren. Burgers hebben daarom ook recht op inspraak en eigenaarschap. Als ik langs een windmolen passeer, denk ik steevast: ‘Wow, zo cool, is deze windmolen ook van mij?’ Ik ben altijd onder de indruk van deze oude, relatief simpele, maar super krachtige technologie.

Sara Tachelet is communicatieverantwoordelijke van REScoop Europa.

22/03/2021

Steven Vromman

Ik vind het belangrijk dat windturbines in handen van burgers zijn, omdat de zon en de wind van iedereen zijn, en het logisch is dat de opbrengst van die bronnen gedeeld kan worden en niet in de zakken verdwijnt van een klein groepje aandeelhouders. Ik ben daarom zelf lid van heel wat coöperaties en organisaties die ijveren voor korte keten, delen, hernieuwbare energie en dergelijke. Voor mij mogen windmolens op veel plaatsen komen, zolang het past binnen het landschap en de buurt gevraagd werd. Zo komen we naar de toekomst waar ik van droom, wat die is, kan je lezen in Amor Mundi… mijn nieuwste roman 😉

Steven Vromman is milieu-activist en schrijver, ook bekend als Low Impact Man.

03/06/2021

Dixie Dansercoer

Dixie Dansercoer stuurde ons onderstaand bericht vanuit Groenland. Tot onze ontsteltenis vernamen we dat hij gestorven is tijdens de expeditie. We behouden als eerbetoon zijn boodschap voor de windcampagne van burgerenergie.be

“We zijn allemaal enorm slechte economen. Want we verwaarlozen ons grootste kapitaal, de planeet.

Met weinig tevreden zijn, je bijdrage leveren aan het klimaat, je dromen verwezenlijken, ervoor gaan en genieten! Dat kan ook jij doen door zelf mee hernieuwbare energie te helpen opwekken en zo weinig mogelijk te verbruiken. Zorg dat je droom zo sterk is dat het alles overstijgt, en dan… zal het ons gezamenlijk lukken!”

Dixie Dansercoer was schrijver en poolreiziger, hij laat ons een wijze les over onze planeet na.

08/06/2021

Staf Pelckmans

Energie van natuurlijke bronnen is gemeengoed en dat moeten we zoveel mogelijk samen beheren. Windturbines zijn een imposante technologie waar we het laatste nog niet van gezien hebben. Ik droom ervan dat samen met de duurzame technologie ook de stem van het volk mee rijpt. Om zo niet alleen de noodzaak maar ook het vertrouwen in een energieomslag jaar na jaar een grotere gedragenheid mee te geven.

Staf Pelckmans is cultuureel ondernemer en voormalig Vlaams Parlementslid.

03/06/2021

Isabelle Quirynen

Wind is van iedereen. We hebben meer windturbines nodig. Ik hoop op een klimaatvriendelijke samenleving en een leefbaar klimaat voor ons allemaal. Om dat te helpen verwezenlijken, zou iedereen moeten proberen zich op de een of andere manier in te zetten voor een gezonde planeet, puur omdat het nodig is.

Isabelle Quirynen is bezielster van Coup de Chocolat, duurzame chocolade die per zeilschip vervoerd wordt.

14/06/2021

Thomas Van Craen

Wind en zon is van iedereen, en we gebruiken allemaal energie. Burgers hebben dus recht op inspraak, en op een deel van de winst die deze energiebronnen generen. De energietransitie heeft actieve burgers ook nodig: hun betrokkenheid creëert draagvlak, ook om vragen en problemen in overleg te bespreken en alternatieve oplossingen te formuleren.

Ik ben ervan overtuigd dat energiecoöperaties de komende jaren een grote bijdrage zullen leveren aan de energietransitie, samen met overheden en bedrijven. We halen de duurzame ambities niet zonder dergelijke projecten.

Thomas Van Craen is directeur van Triodos Bank België. Triodos financiert enkel duurzame projecten, in energie zijn dat dus enkel hernieuwbare-energieprojecten.